Eikö brändäys olekaan vain suuryrityksille? Lue tästä vinkit pienyrityksen brändäykseen!

yrityksen brändäyksen sanastoa

Yrityksen brändi sisältää yrityksen tuotteet, palvelut sekä arvolupauksen. Brändi muodostuu siitä, miten yritys toimii, mitä se kertoo itsestään ja miltä se näyttää. Monet ajattelevat brändin olevan lähinnä yrityksen ulkoinen olomuoto. Yrityksen logo, yhtenevä tyyli kaikessa viestinnässä ja sloganit ovat toki tärkeitä, mutta vielä niitä tärkeämpi on mielikuva yrityksestäsi. Mielikuvaan panostamisen ei välttämättä tarvitse olla kallista tai vaadi suuryrityksen resursseja.

Käydäänpä seuraavaksi läpi muutama meillä Verkko Designilla hyväksi mielletty ajatus brändäämisestä muutaman termin kautta.

Yrityksen arvolupaus tarkoittaa sitä, mitä asiakas saa ostaessaan tuotteen tai palvelun. Arvolupaus voi olla funktionaalinen tai emotionaalinen. Funktionaaliset arvolupaukset ovat usein helposti kopioitavissa olevia konkreettisia tuoteominaisuuksia. Emotionaaliset arvolupaukset puolestaan vetoavat tunteisiin, ja niitä on vaikea kopioida. Kannattaa siis miettiä, mikä olisi omassa yrityksessäsi sellainen emotionaalinen arvolupaus, jonka, sekä sinä, että asiakkaasi kokisitte omaksenne.  

”Yrityksen kohderyhmänä ei voi olla kaikki, silloin ei palvella ketään kunnolla.”

Yrityksen tulisi aina segmentoida markkinat ja valita mitä segmenttejä se haluaa palvella ja kuinka. Yrityksen markkinoinnista vastaavan tulisi kyetä vastata kysymyksiin, kuinka syvällisesti, koska ja millä tavalla yritys tyydyttää asiakkaidensa tarpeet. Kun sinulla on näihin kysymyksiin vastaukset, on helpompi kohdentaa viestintää haluamillesi kohderyhmille haluamallasi tavalla. Tämä johtaakin hyvän aasinsillan kautta markkinointiviestintään.

Markkinointiviestinnän lähtökohta on yrityksen brändi-identiteetin eli ”yrityksen todellinen minän” ilmentämisessä. Yrityksen pyrkimys brändi-identiteettinsä viestimisestä heijastuu esimerkiksi yrityksen tuote-esittelyitä tai muita tiedotteita lukiessa. Markkinointiviestintä eli haluttujen kohderyhmien kanssa kommunikoiminen on tärkeää yritykselle, jotta se saa välitettyä halutun kuvan itsestään ja tarjoomastaan pitkäaikaisille kumppaneilleen sekä uusille asiakkailleen. Markkinointiviestinnän keinoina voi käyttää ainakin seuraavaa viittä:

  • mainonta
  • henkilökohtainen myyntityö
  • menekinedistäminen
  • suhde- ja tiedotustoiminta
  • suoramarkkinointi

Kannattaa miettiä, etkä mitkä keinot ovat kustannustehokkuudeltaan parhaimmat sinun kohderyhmäsi tavoittamiseksi. Digitalisaation myötä asiakkaat ovat helposti tavoitettavissa missä ja mihin aikaan tahansa. Digitaalisia markkinointiviestinnän keinoja ovat mm. verkkosivut, verkkomainonta, sosiaaliset mediat, kumppanuusmarkkinointi (esim. blogit) ja sisältömarkkinointi (videot tms.). Etenkin sisältömarkkinoinnin on todettu olevan kustannustehokas ja toimiva ratkaisu monelle eri alalle. Oletko itse ajatellut oman blogin pystyttämistä?

Omaan brändäykseesi saat helposti ideoita esimerkiksi selaamalla muiden saman alan yritysten nettisivuja. Mikä mielestäsi toimii, mikä ei? Kannattaa myös miettiä, millaisissa yrityksissä tykkäät itse asioida. Omaksu brändäyksen parhaat piirteet monelta eri esimerkiltä ja tee niistä itsesi näköiset!

verkko design perustaja
Ville Ristola
Verkko Designin perustaja
Ota haltuun myös sosiaalinen mediamme, jaamme viikottain kiinnostavaa sisältöä!